Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II

Stowarzyszenie zostało zawiązane w 2014 i ma swoją siedzibę Parzynowie w Wielkopolsce Południowej, gmina Kobyla Góra. Głównym celem działalności CWINT’u jest propagowanie i pogłębianie szeroko pojętej wiedzy oraz działalność naukowo-badawcza. Dzięki walorom przyrodniczo-krajobrazowych naszego terenu realizujemy projekty między innymi związane z astronomią i obserwacjami astronomicznymi. Wśród swoich członków i sympatyków mamy specjalistów z różnych dziedzin nauki i techniki w tym fizyków, astronomów, matematyków jak również nauk humanistycznych i medycyny z kraju i z zagranicy.

Współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami naukowymi w tym  z największym na świecie laboratorium fizyki cząstek elementarnych CERN – Europejską Organizacją Badań Jądrowych w Genewie z którą wspólnie organizujemy pikniki edukacyjno-naukowe i wideokonferencje. W zakresie upowszechniania nauki współpracujemy z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych z Krakowa oraz  z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z naszą misją prowadzimy dla dzieci, młodzieży i dorosłych warsztaty  i seminaria dotyczące zagadnień kosmosu, astronomii, fizyki. Odwiedzamy z młodzieżą krajowe i zagraniczne ośrodki edukacyjne i naukowe w tym CERN w Genewie. W sposób systematyczny prowadzimy obserwacje astronomiczne. Nasze teleskopy pozwalają na bardzo dokładne „podglądanie” obiektów znajdujących się w naszym układzie słonecznym oraz podziwianie mgławic i gromad gwiazd w naszej liczącej 100 tys. lat świetlnych galaktyce jak również na głębokie spojrzenie w przestrzeń na odległe galaktyki.

Utworzenie Centrum Wiedzy jest kontynuacją naszych wcześniejszych działań rozpoczętych na przełomie Milenium, które zaowocowały postawieniem na najwyższym wzniesieniu Wielkopolski w Kobylej Górze Krzyża Jubileuszowego oraz Dzwonnicy Tysiąclecia na Polach Lednickich. Te działania otworzyły nam drogę do Watykanu i osobistych spotkań z Janem Pawłem II i jego współpracownikami, efektem których jest powstanie Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II w Parzynowie i obecnie realizowane projekty edukacyjno-naukowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Piotr Duczmal

Prezes Zarządu CWINT

Pełna nazwa STOWARZYSZENIA: Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II

Nazwy skrócone: Centrum Wiedzy i Nowych Technologii, CWiNT

KRS: 0000 517 003 / REGON: 302 779 751 / NIP: 514 033 63 75

Konto: 35 1020 2241 0000 2702 0041 0399 (PKO Bank Polski Oddział 1 w Ostrzeszowie)

Adres: Parzynów 67, 63-507 Kobyla Góra

Prezes: Piotr Duczmal

tel. +48-601-97-70-54

mail: pd@cwint.pl

Dziękujemy za wszelkie wsparcie, pomoc i życzliwość. Darowizny na cele statutowe CWINT można wpłacać na konto:

Nr 35 1020 2241 0000 2702 0041 0399 (PKO Bank Polski Oddział 1 w Ostrzeszowie)

(wyciąg ze Statutu CWINT)

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

  • propagowanie i pogłębianie wiedzy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu nauk ścisłych (astronomii, fizyki, matematyki, informatyki), biologii, medycyny, nauk humanistycznych, ekologii,
  • rozbudzanie i poszerzanie wiedzy młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie nowych technologii wytwarzania energii, techniki, multimediów i ich wykorzystania,
  • podnoszenie kultury społeczeństwa w zakresie nauk przyrodniczych i humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem astronomii i nauk jej pokrewnych,
  • uwrażliwienie lokalnej społeczności na osiągnięcia artystyczne i naukowe wybitnych osób związanych z Regionem oraz pogłębienie wiedzy w tym zakresie,
  • prowadzenie własnej działalności badawczej i naukowej, zwłaszcza w zakresie fizyki, astronomii oraz działalności propagującej szeroko pojętą edukację w zakresie astronomii i dziedzin pokrewnych we wszystkich grupach społecznych i wiekowych,
  • wspieranie, tworzenie i utrzymywanie ośrodków dydaktyczno-badawczych i popularyzatorskich (obserwatorium astronomiczne, planetarium, parki i ścieżki edukacyjne itp.) wraz z odpowiednim zapleczem socjalnym,
  • promowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w zakresie popularyzacji szeroko pojętej wiedzy, nowych technologii i techniki dla szybszego i pełniejszego wykorzystania w różnych dziedzinach