Stowarzyszenie Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II zostało zawiązane w lipcu 2014 i ma swoją siedzibę w małej wsi położonej w Wielkopolsce Południowej w Parzynowie gmina Kobyla Góra. Głównym celem działalności CWINT’u jest propagowanie i pogłębianie szeroko pojętej wiedzy oraz działalność naukowo-badawcza. Dzięki walorom przyrodniczo-krajobrazowych naszego terenu realizujemy projekty między innymi związane z astronomią i obserwacjami astronomicznymi.

Wśród swoich członków i sympatyków mamy specjalistów z różnych dziedzin nauki i techniki w tym fizyków, astronomów, matematyków jak również nauk humanistycznych i medycyny z kraju i z zagranicy – taki potencjał ludzki stwarza duże możliwości – większość to bardzo młodzi, ambitni i utalentowani ludzie. Pomimo, że działamy niespełna rok czasu nawiązaliśmy kontakty z kilkoma instytucjami naukowymi w tym z największym na świecie laboratorium fizyki cząstek elementarnych CERN – Europejską Organizacją Badań Jądrowych w Genewie, gdzie już kilkukrotnie gościliśmy.

Dzięki realizacji projektu unijnego „CWINT na tropie bozonu Higgsa – Astrofotografia – Mikroskopia stereoskopowa – Badanie ciemnego nieba na terenie OLGD” oraz współpracując z OSP w Parzynowie w ramach projektu „KOSMOS – Złap uciekającą GALAKTYKĘ” – mobilne obserwatorium astronomiczne” mamy do dyspozycji profesjonalny sprzęt obserwacyjny. Zgodnie z naszą misją prowadzimy szkolenia/seminaria/warsztaty skierowane dla dzieci i młodzieży dotyczące zagadnień kosmosu, obserwacji astronomicznych, fizyki. Warsztaty prowadzone są przez pasjonatów i specjalistów z dziedziny astronomii i fizyki. Staramy się aby wszystko podawane było w prosty, ciekawy i zrozumiały sposób. Nasi koledzy to ludzie z ogromną wiedzą i pasją. Zebrane przez nas materiały edukacyjne obejmujące obydwie skrajne nieskończoności (mikroświat cząstek elementarnych i kosmos) w tym zdjęcia, filmy, interakcyjne programy komputerowe sprawią, że spotkania są interesujące i bogate merytorycznie, a sprzęt astronomiczny umożliwia na własne oczy bardzo dokładne „podglądanie” obiektów znajdujących się w naszym układzie słonecznym oraz podziwianie mgławic i gromad gwiazd w naszej liczącej 100 tys. lat świetlnych galaktyce jak również na głębokie spojrzenie w przestrzeń na odległe uciekające galaktyki.

Utworzenie Centrum Wiedzy jest kontynuacją naszych wcześniejszych działań rozpoczętych na przełomie Milenium, które zaowocowały postawieniem na najwyższym wzniesieniu Wielkopolski w Kobylej Górze Krzyża Jubileuszowego oraz Dzwonnicy Tysiąclecia na Polach Lednickich dla o. Jana Góry i realizowanych przez niego spotkań młodzieży. Te działania otworzyły nam drogę do Watykanu i osobistych spotkań z Janem Pawłem II i jego współpracownikami, efektem których jest powstanie Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II w Parzynowie, małej wsi położonej w Południowej Wielkopolsce i obecnie realizowane projekty edukacyjno/naukowe dla dzieci i młodzieży.

Piotr Duczmal, Prezes Zarządu CWINT

Pełna nazwa STOWARZYSZENIA: Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II

Nazwy skrócone: Centrum Wiedzy i Nowych Technologii, CWiNT

KRS: 0000 517 003 / REGON: 302 779 751 / NIP: 514 033 63 75

Konto: 35 1020 2241 0000 2702 0041 0399 (PKO Bank Polski Oddział 1 w Ostrzeszowie)

Adres: Parzynów 67, 63-507 Kobyla Góra

Prezes: Piotr Duczmal

tel. +48-601-97-70-54

mail: pd@cwint.pl

(wyciąg ze Statutu CWINT)

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

  • propagowanie i pogłębianie wiedzy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu nauk ścisłych (astronomii, fizyki, matematyki, informatyki), biologii, medycyny, nauk humanistycznych, ekologii,
  • rozbudzanie i poszerzanie wiedzy młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie nowych technologii wytwarzania energii, techniki, multimediów i ich wykorzystania,
  • podnoszenie kultury społeczeństwa w zakresie nauk przyrodniczych i humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem astronomii i nauk jej pokrewnych,
  • uwrażliwienie lokalnej społeczności na osiągnięcia artystyczne i naukowe wybitnych osób związanych z Regionem oraz pogłębienie wiedzy w tym zakresie,
  • prowadzenie własnej działalności badawczej i naukowej, zwłaszcza w zakresie fizyki, astronomii oraz działalności propagującej szeroko pojętą edukację w zakresie astronomii i dziedzin pokrewnych we wszystkich grupach społecznych i wiekowych,
  • wspieranie, tworzenie i utrzymywanie ośrodków dydaktyczno-badawczych i popularyzatorskich (obserwatorium astronomiczne, planetarium, parki i ścieżki edukacyjne itp.) wraz z odpowiednim zapleczem socjalnym,
  • promowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w zakresie popularyzacji szeroko pojętej wiedzy, nowych technologii i techniki dla szybszego i pełniejszego wykorzystania w różnych dziedzinach