Zarząd CWINT składa podziękowanie Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wspieranie działalności CWINT i finansowanie ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę czterech zadań: 

  •  Konferencja edukacyjno-naukowa „Marsz alergiczny – prezentacja wyników dziesięcioletnich badań medycznych” –  umowy 945/P-DUN/2018 
  •  Serwis informacyjny „Patrząc w NIEBIO” umowa 749/P-DUN/2017 (wsparcie MNiSW w latach 2017-2018)
  •  Piknik edukacyjno-naukowy CWINT OPEN DAYS ASTROSHOW – umowa 975/P-DUN/2016 
  •  Wyjazd edukacyjno-naukowy do CERN w Genewie i ESOC w Darmstadt umowa 975/P-DUN/2016 

Piotr Duczmal
Prezes Zarządu CWINT